Home > Algemeen > Vergoedingen

Vergoedingen


Vergoedingen

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt Body Stress Release vanuit de aanvullende zorgverzekering, mits de BSR-practitioner beschikt over medische basiskennis volgens Plato. Hiervoor geldt geen eigen risico. Op de website van de Zorgwijzer vindt u een overzicht van deze zorgverzekeraars en de voorwaarden die zij stellen. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket. Raadpleeg voor de zekerheid ook altijd even uw eigen polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.