Home > Algemeen > Beroepsvereniging BSRAN

Beroepsvereniging BSRAN


De Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN) is de officiële beroepsvereniging van alle in Nederland en in overige landen gevestigde BSR-practitioners die bij de BSRAN zijn aangesloten.

 

Missie
 De BSRAN waarborgt de kwaliteit, professionaliteit en continuïteit van Body Stress Release als techniek, ter bevordering van optimale gezondheid (zelfherstel) van ieder mens, om te kunnen leven naar volle potentie.

 

Visie
Vastgezette spierspanning leidt tot blokkades en pijnklachten, en kan het leven tot volle potentie in de weg staan. Er is geen limiet aan de geneeskracht van het lichaam. De BSR-techniek is puur, met een groot respect voor de wijsheid van het lichaam. BSR is een proces van loslaten en herstellen, gericht op het verbeteren van de communicatie in het lichaam. We zien het lichaam als geheel (holistisch) en de techniek raakt de mens dan ook in al zijn aspecten. BSR motiveert en biedt keuzes. BSR stelt geen diagnose en behandelt geen ziekten. BSR-practitioners faciliteren het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

De BSRAN stelt zich ten doel om de belangen van haar leden te behartigen en de kwaliteit van BSR als techniek te waarborgen. Daartoe heeft de vereniging statuten en een huishoudelijk reglement, waarin onder andere voortgezette educatie en klacht- en tuchtrecht zijn opgenomen.

De BSRAN is notarieel vastgelegd en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 02072079.


Contact
Heeft u een vraag of bericht voor de BSRAN? Stuur dan een e-mail naar mededeling@bodystressrelease.nl.

Het bestuur van de BSRAN bestaat onder anderen uit: 
Mark Gordijn, voorzitter
Wil van der Ploeg, penningmeester
Sandra van Eeuwijk, secretarisOnze filosofie

- Body Stress  Release richt zich op het lichaam als geheel. De holistische techniek is gebaseerd op een groot respect voor het zelfherstellend vermogen van het lichaam;
- Body Stress Release stelt geen diagnoses en behandelt geen ziekten, aandoeningen en/of afwijkingen. De techniek is er op gericht het lichaam te stimuleren om vastgezette spanning los te laten. Het is dan ook geen alternatief voor de reguliere geneeskunde, maar een aanvulling hierop.
- Body Stress Release wordt uitgeoefend door gediplomeerde practitioners (beoefenaars). Zij zijn geen genezers of helers. Hun verantwoordelijkheid ligt bij het perfect toepassen van de BSR-techniek en in het begeleiden van de cliënt tijdens het BSR-proces.


Body Stress Release in Nederland

De eerste Nederlandse practitioner is Koos van Ravesteijn. Hij runde sinds 1998 een praktijk in Apeldoorn.
Inmiddels zijn er in Nederland ruim 120 practitioners actief, verspreid over meer dan 90 praktijken.
Buiten Zuid-Afrika zijn er ook praktijken in België, Duitsland, Zweden, Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk, Engeland, Schotland, Ierland, IJsland, Italië, Spanje, Portugal, Nederlandse Antillen, USA, Hawaii, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Namibië en Zambia.